Uvjeti upisa

Preddiplomski stručni studij Digitalnog marketinga

Pravo upisa: imaju svi kandidati koji su završili srednju školu u Hrvatskoj. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Specijalistički diplomski stručni studij Digitalnog marketinga

Upis na specijalistički diplomski stručni studij “Digitalni marketing” omogućen je svim pristupnicima koji su prethodno završili:

  1. Preddiplomski stručni studij u području društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti i stekli 180 ili više ECTS bodova.
  2. Preddiplomski sveučilišni studij u području društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti i stekli 180 ili više ECTS bodova.
  3. Školovanje u trajanju kraćem od tri godine čijim završetkom se stječe viša stručna sprema (VŠS) kojim su stekli stručni naziv izjednačen s odgovarajućim stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke.

Upis na studij moguć je i pristupnicima koji su već završili;

  1. Specijalistički diplomski stručni studij u području društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti i stekli 300 ili više ECTS bodova.
  2. Diplomski sveučilišni studij u području društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti i stekli 300 ili više ECTS bodova.

Prelazak već upisanih studenta s drugih specijalističkih diplomskih stručnih ili diplomskih sveučilišnih studija biti će omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom Visokog učilišta, a u skladu sa ECTS bodovanjem, pri čemu će se odrediti razlikovni kolegiji koje student mora dodatno položiti.