Natječaj za upis – diplomski studij

Visoko učilište Algebra u akademskoj godini 2017./2018. raspisuje

NATJEČAJ

za upis studenata na specijalistički diplomski stručni studij Digitalnog marketinga 

za redovne studente i izvanredne studente

O STUDIJU

Naziv: Specijalistički diplomski stručni studij Digitalnog marketinga

Zvanje koje se stječe: Stručni/a specijalist/specijalistica digitalnog marketinga koje odgovara stupnju Professional Master uz kraticu: struč.spec.dig.mark. Engl.; Professional Master of Digital Marketing, (P.M.Dig.Mark).

Trajanje: 2 godine, 4. semestra. Studij donosi 120 ECTS bodova.

UVJETI UPISA

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili:

  1. Preddiplomski stručni studij u području društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti i stekli 180 ili više ECTS bodova.
  2. Preddiplomski sveučilišni studij u području društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti i stekli 180 ili više ECTS bodova.
  3. Školovanje u trajanju kraćem od tri godine čijim završetkom se stječe viša stručna sprema (VŠS) kojim su stekli stručni naziv izjednačen s odgovarajućim stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke.

Upis na studij moguć je i pristupnicima koji su već završili;

  1. Specijalistički diplomski stručni studij u području društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti i stekli 300 ili više ECTS bodova.
  2. Diplomski sveučilišni studij u području društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti i stekli 300 ili više ECTS bodova.

Kod pristupnika koji nisu završili stručni preddiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij ili diplomski sveučilišni studij u području ekonomije i području digitalnog marketinga bit će utvrđena obveza polaganja pripremnog programa. Sadržaj pripremnog programa određuje se u kvalifikacijskom postupku uvidom u dokumente pristupnika. Unutar pripremnog programa definirana su područja znanja i vještina odnosno obavezni sadržaj koji je nužno pohađati i položiti. Pristupnici koji će imati obvezu pohađanja i polaganja ispita pripremnog programa, u pravilu to moraju realizirati prije službenog upisa na studij. Cijena pripremnog programa nije uračunata u cijenu godišnje školarine već se dodatno naplaćuje, a prema Odluci o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga ili cjenikom Škole POU Algebra.*

Prelazak već upisanih studenta s drugih specijalističkih diplomskih stručnih ili diplomskih sveučilišnih studija biti će omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom Visokog učilišta, a u skladu sa ECTS bodovanjem, pri čemu će se odrediti razlikovni kolegiji koje student mora dodatno položiti.

 

NASTAVA:

Nastava se odvija 17 tjedana unutar svakog od dva semestra u trajanju od prosječno 5 školskih sati dnevno odnosno 22 do 24 šk. sata tjedno. Termine održavanja nastave i raspored određuje Visoko učilište Algebra respektirajući želje studenta i ekonomsku opravdanost.

Termini održavanja nastave:

  • dva do četiri radna dana u tjednu od 17:00 do 22:00 sati, subotom okvirno u terminima između  08:00 do 20:15 sati. Broj radnih dana u tjednima u kojima se odvija nastava ovisi prvenstveno o odabiru izbornih kolegija.

UPISNA KVOTA

Visoko učilište Algebra u šk. godini 2017./2018. upisuje najviše 15 redovnih i 35 izvanrednih studenata.

 

UPISNI POSTUPAK

Upisni postupak započinje on-line prijavom na web stranici Visokog učilišta Algebra. Unutar upisnog postupka Visoko učilište Algebra provest će intervju sa svakim pristupnikom te će izvršiti analizu uspjeha na prethodnom studiju, pri čemu će posebno uzeti u obzir prosječnu ocjenu studija i ocjene kolegija koji su ključni za uspješni nastavak studiranja. Ovisno o vrsti prethodno završenog studija pristupniku će unutar upisnog postupka biti predložen obavezni sadržaj pripremnog programa, a kako je definirano u Uvjetima upisa. Sadržaj pripremnog programa određuju se na kvalifikacijskom postupku uvidom u dokumente pristupnika.

Prilikom upisa studenti se odlučuju za neku od dostupnih specijalizacija (usmjerenja) unutar studija, te na taj način biraju odmah i većinu izbornih kolegija studija. Ukoliko se za pojedinu od dostupnih specijalizacija (usmjerenja) ne prijavi dovoljan broj studenata, Visoko učilište Algebra će o tome upozoriti studente prije pokretanja nastave te će im sugerirati izbor neke od alternativnih specijalizacija (usmjerenja) ili upis diplomskog studija na nekoj drugoj ustanovi.

UPISNI ROK

Upisni postupak će se odvijati u rokovima kako slijedi:

Ljetni upisni rok
do 10.07.2017. rok za predaju prijave (elektronička prijava na web stranici Visokog učilišta Algebra)

11.07.2017. do 15.07.2017. upisi

Jesenski upisni rok
do 11.09.2017. rok za predaju prijave (elektronička prijava na web stranici Visokog učilišta Algebra)

12.09.2017. do 16.09.2017. upisi

 

Zimski upisni rok
do 31.01.2018. rok za predaju prijave (elektronička prijava na web stranici Visokog učilišta Algebra)

01.02.2018. do 15.02.2018. upisi

PRIJAVE ZA UPIS

Podnose se isključivo popunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici Visokog učilišta Algebra:  https://student.racunarstvo.hr/pretinac/prijava/index.php

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

Za potrebe provedbe postupka upisa nužno je dostaviti dokumente kako navedeno:

http://www.racunarstvo.hr/upisi/dokumenti-za-upis/

POČETAK NASTAVE

05.03.2018. započinje nastava u ljetnom semestru budući da se studij izvodi s početkom u ljetnom semestru.

CIJENA STUDIJA

Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su aktualnom Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na:

http://www.algebra.digital/za-studente/dokumenti/odluka-o-naknadama-troskova-cijenama-skolarina-i-usluga/

 

DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti u Prijavnom uredu putem maila prijavni.ured@racunarstvo.hr i/ili putem telefona +385 (0)1 5809-316. te se putem elektronske pošte može poslati upit za termin savjetovanja: prijavni.ured@racunarstvo.hr ili info@algebra.digital. Brojevi telefona su: +385 (0)1 5809-316 (Prijavni ured) ili +385 (0)1 2222-182 (Studentska referada).

*Visoko učilište Algebra zadržava pravo izmjene i dopune podataka navedenih u ovom natječaju.