Dokumenti za upis

PRIJE DOLASKA na dogovoreni termin upisa OBAVEZNO POPUNITI PRIJAVU na:

http://www.racunarstvo.hr/upisi/prijava/

ZA SVE NAVEDENE DOKUMENTE potrebno je donijeti ORIGINAL + JEDNU KOPIJU.

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Potrebni dokumenti:

Obavezno: A) ili B), D)

Dodatno: C)

REDOVNI I IZVANREDNI STUDENTI

– domovnica (datum izdavanja nije bitan)
– rodni list (datum izdavanja nije bitan)
– osobna iskaznica (valjana)
– svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole
– završna svjedodžba o završnom radu za strukovne škole / stare mature
– potvrda o položenim ispitima državne mature (ovogodišnji maturanti mogu dostaviti naknadno)
– jedna fotografija 4×6 cm

PRIJELAZNICI S DRUGIH FAKULTETA

– sve kao pod A), i
– ispisnica i prijepis ocjena s prethodnog fakulteta
– ispis nastavnog plana i programa za kolegije koji se daju u priznavanje (samo kopija ili ispis)
– popunjena zamolba za priznavanje položenih ispita (popunjava se pri upisu)

Dodatno:

C) ZA PRIZNAVANJE INDUSTRIJSKIH CERTIFIKATA (SAMO TRENUTNO VAŽEĆIH)

– zamolba za priznavanje položenih certifikata (popunjava se pri upisu)
– certifikati

ZA UGOVARANJE PLAĆANJA

Obavezno kao prilog ugovoru:

– OIB i kontakt podaci obveznika plaćanja
– za plaćanje na 2 ili 12 rata, zadužnica na 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika

DIPLOMSKI STUDIJ

Potrebni dokumenti:

Obavezno:
– a) ili b) , d)
– svjedodžba, diploma ili potvrda o završenosti preddiplomske razine
– dodatak diplomi ili prijepis ocjena preddiplomske razine
– studenti sa starim VŠS (2 i 2,5 godine) potvrdu o jednakovrijednosti 180 ECTS bodova

Dodatno: c)

REDOVNI I IZVANREDNI STUDENTI

– domovnica (datum izdavanja nije bitan)
– rodni list (datum izdavanja nije bitan)
– osobna iskaznica (valjana)
– jedna fotografija 4×6 cm

PRIJELAZNICI S DRUGIH FAKULTETA

– sve kao pod a), i
– ispisnica i prijepis ocjena s prethodnog fakulteta
– ispis nastavnog plana i programa za kolegije koji se daju u priznavanje (samo kopija ili ispis)
– popunjena zamolba za priznavanje položenih ispita (popunjava se pri upisu)

ZA PRIZNAVANJE INDUSTRIJSKIH CERTIFIKATA (SAMO TRENUTNO VAŽEĆIH)

– zamolba za priznavanje položenih certifikata (popunjava se pri upisu)
– certifikati

ZA UGOVARANJE PLAĆANJA

Obavezno kao prilog ugovoru:
– OIB i kontakt podaci obveznika plaćanja
– za plaćanje na 2 ili 12 rata, zadužnica na 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika