Poslovi za koje je student osposobljen

Preddiplomski studij

Popis poslova za koje je student osposobljen definiran je kroz analizu potreba poslodavaca za zanimanjima (oglašenim radnim mjestima) u ovom području koja je prikazana u poglavlju 3.15.1. Pri tome je posebno uzeto u obzir koja radna mjesta poslodavci traže na pojedinoj razini stručne spreme.

A) Radna mjesta

 1. Stručnjak za digitalni marketing
 2. Stručnjak za digitalni marketing, stručnjak za društvene mreže i online odnose s javnošću
 3. Stručnjak za digitalni marketing, stručnjak za digitalno oglašavanje
 4. Stručnjak za digitalni marketing, voditelj online poslovanja
 5. Stručnjak za digitalni marketing, stručnjak za interakcijsku i poslovnu analizu
 6. Stručnjak za digitalni marketing, voditelj online projekata
 7. Stručnjak za digitalni marketing, stručnjak za strateški digitalni marketing
 8. Ostali stručnjaci u digitalnom marketingu
 9. Voditelj razvoja web projekata
 10. Stručnjak za digitalne komunikacije

B) Poslovi

Prikaz poslova za koje je student preddiplomskog studija digitalnog marketinga osposobljen.

 • razumijevanje funkcioniranja metoda prodaje i marketinga kroz aspekt digitalnih medija
 • planiranje i provedba istraživanja tržišta putem raspoloživih online alata
 • razumijevanje funkcioniranja informatičkih tehnologija u službi digitalnog marketinga
 • upravljanje digitalnim projektima koji uključuju razvoj aplikacija i sadržaja na platformi interneta i mobilnih uređaja
 • poznavanje i optimiziranje funkcioniranja korisničkog sučelja
 • razumijevanje kreativnih komunikacijskih koncepata kroz vizualne verbalne i neverbalne kanale
 • planiranje i upravljanje marketinškim kampanjama putem društvenih mreža
 • planiranje i upravljanje marketinškim kampanjama putem oglašivačkih mreža i tražilica
 • upravljanje komercijalnim e-projektima iz aspekta prodaje i tehnologije
 • povećanje efikasnosti digitalnog projekta kroz istraživanje, pronalaženje i korištenje podataka dobivenih interakcijskom analizom
 • poznavanje sigurnosnih, pravnih i etičkih aspekata digitalnih marketinških projekata
 • upravljanje i organizacija tima ljudi odgovornih za digitalni marketinški projekt
 • poznavanje globalnih trendova u digitalnom marketingu
 • poznavanje EU i globalnih uvjeta za elektroničko poslovanje i marketing