Nastavni plan

Prva godina, semestar 1

Kolegiji sati ECTS bodovi
Uvod u marketing i medijske komunikacije 75 7
Engleski jezik za IT 60 6
Matematika 60 6
Računalna podrška uredskom poslovanju 60 4
Osnove ekonomije 75 7
Kineziološka kultura 1 * 30

Prva godina, semestar 2

Kolegiji sati ECTS bodovi
Statistika 75 6
Metodologija vođenja projekata 60 6
Ponašanje potrošača 75 7
Dizajn vizualnih komunikacija 60 5
Prodavanje i pregovaranje 60 6
Kineziološka kultura 2 * 30

Druga godina, semestar 3

Kolegiji sati ECTS bodovi
Istraživanje tržišta 75 7
Digitalno oglašavanje 60 6
Računalni alati u vizualnoj komunikaciji 60 6
Standardi u primjeni internetske tehnologije 60 5
Odnosi s javnošću 60 6

Druga godina, semestar 4

Kolegiji sati ECTS bodovi
Dizajn interakcijskih sustava 60 6
Pravna regulacija i samoregulacija 60 6
Interakcijska analiza u digitalnom marketingu 60 6
Marketing na tražilicama i oglašivačkim mrežama 60 6
Društveni mediji i društvene mreže 75 6

Treća godina, semestar 5

Kolegiji sati ECTS bodovi
E -poslovanje – upravljanje odnosom sa klijentima 60 6
Marketing kroz sadržaj 60 6
Integrirana marketinška komunikacija 60 6
izborni III_1 60 6
Projekt s gospodarstvom – analiza stanja s prijedlogom plana digitalnog marketinškog nastupa 60 6

Treća godina, semestar 6

Kolegiji sati ECTS bodovi
E- poslovanje – integrirani komercijalni projekti 60 6
Poduzetništvo 60 6
Integrirani marketing 60 6
Izborni III_2 60 6
Završni rad – Projekt s gospodarstvom – prijedlog strategije digitalnog marketinga 6

IZBORNI PREDMETI dostupni u ak.god. 2017./2018.

Naziv kolegija Semestar Sati ECTS
Kreativnost i kreativno izražavanje 5 60  6
Psihologija korisničkog iskustva 5 60  6
Razvoj digitalnih projekata i upravljanje razvojnim timom 5 60  6
Razvoj i upravljanje multimedijskim sadržajima 6 60  6
Organizacija digitalne agencije 6 60  6
Psihologija u marketinškim komunikacijama 6 60  6

*Nastava i izvannastavne aktivnosti studenata iz Kineziološke kulture 1 i 2 izvode se izvan satnice ukupnih tjednih obveza studenata u nastavi i za to se ne dodjeljuju ECTS bodovi te su obvezne za sve redovne studente na prvoj godini preddiplomskih studija, a fakultativne za sve izvanredne studente i redovne studente u ostalim godinama studija.