Preddiplomski studij

Preddiplomski stručni studij digitalnog marketinga na Visokom učilištu Algebra jasan je odgovor na potrebe poslodavaca (u Hrvatskoj i Europskoj uniji) u području digitalnog marketinga i marketinga općenito. Tijekom razvoja studijskog programa osnovno polazište za svaki kolegij bilo je primjenjivost znanja i vještina u praksi odmah po završetku studiranja kako bi samo uvođenje u posao i upoznavanje s radnim mjestom bilo što kraće.


O studijskom programu

Studijski program obuhvaća 30 kolegija i dva obvezna praktična projekta u suradnji s poslodavcima koji omogućuju praksu našim studentima. To uključuje i projekt koji je ujedno i završni rad.

Nastava se izvodi u trajanju od 6 semestara ili 3 godine, a studij se boduje s 180 ECTS bodova. Po završetku studiranja studenti stječu naziv Stručni prvostupnik digitalnog marketinga koji odgovara stupnju Baccalaureus, sukladno čl. 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Kratica stručnog naziva je  bacc. dig. mark. (Engl.; Bachleor of Digital Marketing).


Radna mjesta za koja osposobljava studij

1. Stručnjak za digitalni marketing

 • Stručnjak za digitalni marketing, stručnjak za društvene mreže i online odnose s javnošću
 • Stručnjak za digitalni marketing, stručnjak za digitalno oglašavanje
 • Stručnjak za digitalni marketing, voditelj online poslovanja
 • Stručnjak za digitalni marketing, stručnjak za interakcijsku i poslovnu analizu
 • Stručnjak za digitalni marketing, voditelj online projekata
 • Stručnjak za digitalni marketing, stručnjak za strateški digitalni marketing

2. Ostali stručnjaci u digitalnom marketingu

 • Voditelj razvoja web projekata
 • Stručnjak za digitalne komunikacije

Poslovi i potrebna znanja i vještine za koje će biti spremni diplomanti

 • razumijevanje funkcioniranja metoda prodaje i marketinga kroz aspekt digitalnih medija
 • planiranje i provedba istraživanja tržišta putem raspoloživih online alata
 • razumijevanje funkcioniranja informatičkih tehnologija u službi digitalnog marketinga
 • upravljanje digitalnim projektima koji uključuju razvoj aplikacija i sadržaja na platformi interneta i mobilnih uređaja
 • poznavanje i optimiziranje funkcioniranja korisničkog sučelja
 • razumijevanje kreativnih komunikacijskih koncepata kroz vizualne verbalne i neverbalne kanale
 • planiranje i upravljanje marketinškim kampanjama putem društvenih mreža
 • planiranje i upravljanje marketinškim kampanjama putem oglašivačkih mreža i tražilica
 • upravljanje komercijalnim e-projektima iz aspekta prodaje i tehnologije
 • povećanje efikasnosti digitalnog projekta kroz istraživanje, pronalaženje i korištenje podataka dobivenih interakcijskom analizom
 • poznavanje sigurnosnih, pravnih i etičkih aspekata digitalnih marketinških projekata
 • upravljanje i organizacija tima ljudi odgovornih za digitalni marketinški projekt
 • poznavanje globalnih trendova u digitalnom marketingu
 • poznavanje EU i globalnih uvjeta za elektroničko poslovanje i marketing