Međunarodni certifikati

U sklopu preddiplomskog studija digitalnog marketinga nastavni program obuhvaća potrebna znanja za polaganje vrijednih Google certifikata – Google Qualified Individual i to:

AdWords

logo_qualified_ind_500

 AdWords certifikat podrazumijeva polaganje ispita koji pokrivaju osnovne i napredne koncepte u oglašavanju, koji uključuju postavljanje kampanja, upravljanja i optimizacija kampanjama. Kako bi se ostvarila certifikacija za Google AdWords potrebno je položiti AdWords Fundamentals ispit kao i jedan od preostala dva ispita. Studenti preddiplomskog studija digitalnog marketinga po uspješnom polaganju predmeta Marketing na tražilicama i oglašivačkim mrežama imaju dovoljno znanja za polaganje ovih ispita.

Analytics

1334098409_8d29acb98658c7e7c2c7e7a35efe67df

Ovaj certifikat podrazumijeva polaganje ispita Google Analytics IQ exam. Po uspješnom polaganju predmeta Interakcijska analiza u digitalnom marketingu, studenti preddiplomskog studija digitalnog marketinga imaju dovoljno znanja za polaganje ovog ispita.