Razvoj i upravljanje multimedijskim sadržajima

Naziv predmeta
Razvoj i upravljanje multimedijskim sadržajima
Oznaka predmeta
10311
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Predrag Šuka, dipl. ing.
Cilj predmeta
Za ovaj izborni kolegij odlučit će se studenti koji se žele bolje upoznati s razvojem multimedijskih kreacija poput promotivnog online videa, promotivne 3D animacije ili kombinacije. Po njegovom završetku studenti će znati upravljati procesom osmišljavanja i oblikovanja multimedijskog sadržaja u skladu s marketinškim i komunikacijskim ciljevima projekta. Pri tome će se kroz proces osvrnuti na dizajn, vizualni i kulturološki aspekt, komunikacijsku i socijalnu psihologiju. Multimedijski proizvod koji će biti rezultat procesa uključivat će statični vizualni dizajn, promotivne video uratke, 3D animacije i rendove te multimedijske kombinacije koje su sredstvo digitalnog storrytellinga u službi zacrtanih marketinških i komunikacijskih ciljeva.
Sadržaj
Uvod u multimediju. Percepcija multimedije s razlicitih aspekata. Dizajn i vizualna komunikacija. Od ideje do finalnog proizvoda. Psihološki utjecaj boja i kulturoška usmjerenja u direkciji multimedijskog sadržaja. Prioriteti u sadržajima. Distinkcija od tržišta ili/i konkurencije. Struktura online videa. Odnos između multimedijskih sadržaja i platformi, uređaja i preglednika za prikazivanje. Izrada multimedije prema sadržaju i namjeni. Analiza učinka, sistematizacija mjerljivih rezultata
Osnovna literatura:
1. Robin Landa, Graphic Design Solutions
2. Kenneth Kobre, Videojournalism - Multimedia Storytelling
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

 1. Ocijeniti multimedijske sadržaje prema zadanim zahtjevima
 2. Oblikovati strukturu multimedijskih sadržaja koja osigurava uspješan prijenos informacija
 3. Osmisliti načine međusobne kooperativnosti multimedijskih sadržaja za uspješan prijenos informacija
 4. Integrirati multimedijski sadržaj u cjelinu koja je univerzalno vidljiva i adekvatno promjenjiva na razini interneta
 5. Oblikovati sadržaj promotivnog online videa prema poruci koju nosi i zadanim ciljevima
 6. Valorizirati i rangirati mjerljive utjecaje promotivnog online videa na ciljanu publiku koristeći raspoložive alate u odnosu na komunikacijske ciljeve

Željeni ishodi učenja

 1. Valorizirati i rangirati najutjecajnije online i offline multimedijske sadržaje prema zadanim zahtjevima
 2. Oblikovati strukturu multimedijskih sadržaja koja osigurava uspješan prijenos informacija s elementom uvjeravanja
 3. Osmisliti načine međusobne kooperativnosti multimedijskih sadržaja za uspješan prijenos informacija s elementom uvjeravanja
 4. Integrirati multimedijski sadržaj u cjelinu koja je univerzalno vidljiva i adekvatno promjenjiva na razini interneta s obzirom na uređaje, platforme i preglednike
 5. Oblikovati sadržaj promotivnog online videa prema poruci koju nosi i zadanim ciljevima s elementom uvjeravanja
 6. Valorizirati i rangirati mjerljive utjecaje promotivnog online videa na ciljanu publiku koristeći raspoložive alate u odnosu na komunikacijske, promidžbene i marketinške ciljeve