Razvoj i upravljanje multimedijskim sadržajima

Naziv predmeta
Razvoj i upravljanje multimedijskim sadržajima
Oznaka predmeta
08311
Semestar
6
Status predmeta
Izborni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Predrag Šuka, dipl. ing.
Cilj predmeta
Za ovaj izborni kolegij odlučit će se studenti koji se žele bolje upoznati s razvojem multimedijskih kreacija poput promotivnog online videa, promotivne 3D animacije ili kombinacije. Po njegovom završetku studenti će znati upravljati procesom osmišljavanja i oblikovanja multimedijskog sadržaja u skladu s marketinškim i komunikacijskim ciljevima projekta. Pri tome će se kroz proces osvrnuti na dizajn, vizualni i kulturološki aspekt, komunikacijsku i socijalnu psihologiju. Multimedijski proizvod koji će biti rezultat procesa uključivat će statični vizualni dizajn, promotivne video uratke, 3D animacije i rendove te multimedijske kombinacije koje su sredstvo digitalnog storrytellinga u službi zacrtanih marketinških i komunikacijskih ciljeva.
Sadržaj
P1. Uvod u multimediju – gdje je pronaci, sveprisutnost, ocekivani standardi, kvaliteta inteakcija V1. Uvod u multimediju – koncepti multimedije, razrada, primjeri, osnovna percepcija P2. Percepcija multimedije s razlicitih aspekata – promatrac, kreator, klijent V2. Percepcija multimedije s razlicitih aspekata – promatrac, kreator, klijent P3. Dizajn i vizualna komunikacija – definiranje elemenata dizajna i utjecaj na prijenos informacija V3. Dizajn i vizualna komunikacija – razrada elemenata dizajna i utjecaj na prijenos informacija, primjeri i osvrt P4. Dizajn i vizualna komunikacija – brand, vizualni identitet, cista komunikacija, strukture i harmonizacija identiteta V4. Dizajn i vizualna komunikacija – razrada branda, vizualni identitet, cista komunikacija, strukture i harmonizacija identiteta P5. Dizajn i vizualna komunikacija – kreiranje branda, zadanost elemenata V5. Dizajn i vizualna komunikacija – kreiranje branda, zadanost elemenata P6. Dizajn i vizualna komunikacija – redizajn, odrzivost vizualne komunikacija, harmonizacija V6. Dizajn i vizualna komunikacija – redizajn, odrzivost vizualne komunikacija, harmonizacija P7. Od ideje do finalnog proizvoda – procesi i nacini rada V7. Od ideje do finalnog proizvoda - ideja, storyboard, moodboard, dizajn P8. Od ideje do finalnog proizvoda – razrada kroz razlicite industrije i primjene V8. Od ideje do finalnog proizvoda – layout, randd, 3D (modeliranje, texturiranje, rigging setup, animacija, vfx, osvjetljenje, renderiranje), montaza, motion graphics, kolor korekcija i postprodukcija. P9. Psihološki utjecaj boja i kulturoška usmjerenja u direkciji multimedijskog sadržaja V9. Psihološki utjecaj boja i kulturoška usmjerenja u direkciji multimedijskog sadržaja P10. Prioriteti u sadržajima – utjecaj, vidljivost, uočljivost, izazivanje interesa V10. Prioriteti u sadržajima – utjecaj, vidljivost, uočljivost, izazivanje interesa P11. Distinkcija od tržišta ili/i konkurencije – stvaranje branda i jačanje poruke V11. Distinkcija od tržišta ili/i konkurencije – stvaranje branda i jačanje poruke P12. Struktura online videa – različite namjene, mediji, fokus publika, jasnoca i suptilnost poruke V12. Struktura online videa – različite namjene, mediji, fokus publika, jasnoca i suptilnost poruke P13. Odnos između multimedijskih sadržaja i platformi, uređaja i preglednika za prikazivanje V13. Odnos između multimedijskih sadržaja i platformi, uređaja i preglednika za prikazivanje P14. Izrada multimedije prema sadržaju i namjeni V14. Izrada multimedije prema sadržaju i namjeni P15. Analiza učinka, sistematizacija mjerljivih rezultata V15. Analiza učinka, sistematizacija mjerljivih rezultata
Osnovna literatura:
1. Robin Landa, Graphic Design Solutions
2. Kenneth Kobre, Videojournalism - Multimedia Storytelling
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

 1. Ocijeniti multimedijske sadržaje prema zadanim zahtjevima
 2. Oblikovati strukturu multimedijskih sadržaja koja osigurava uspješan prijenos informacija
 3. Osmisliti načine međusobne kooperativnosti multimedijskih sadržaja za uspješan prijenos informacija
 4. Integrirati multimedijski sadržaj u cjelinu koja je univerzalno vidljiva i adekvatno promjenjiva na razini interneta
 5. Oblikovati sadržaj promotivnog online videa prema poruci koju nosi i zadanim ciljevima
 6. Valorizirati i rangirati mjerljive utjecaje promotivnog online videa na ciljanu publiku koristeći raspoložive alate u odnosu na komunikacijske ciljeve

Željeni ishodi učenja

 1. Valorizirati i rangirati najutjecajnije online i offline multimedijske sadržaje prema zadanim zahtjevima
 2. Oblikovati strukturu multimedijskih sadržaja koja osigurava uspješan prijenos informacija s elementom uvjeravanja
 3. Osmisliti načine međusobne kooperativnosti multimedijskih sadržaja za uspješan prijenos informacija s elementom uvjeravanja
 4. Integrirati multimedijski sadržaj u cjelinu koja je univerzalno vidljiva i adekvatno promjenjiva na razini interneta s obzirom na uređaje, platforme i preglednike
 5. Oblikovati sadržaj promotivnog online videa prema poruci koju nosi i zadanim ciljevima s elementom uvjeravanja
 6. Valorizirati i rangirati mjerljive utjecaje promotivnog online videa na ciljanu publiku koristeći raspoložive alate u odnosu na komunikacijske, promidžbene i marketinške ciljeve