Računalna podrška uredskom poslovanju

Naziv predmeta
Računalna podrška uredskom poslovanju
Oznaka predmeta
11002
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
4
Predavanja
15
Vježbe
30
Samostalni rad
75
Ukupno
120
Nastavnici i suradnici
Silvija Grgić, prof.
Željka Knezović, prof.
Domagoj Ružak
Cilj predmeta
Savladavanje osnova potrebnih za samostalan rad na računalu te korištenje pojedinih korisničkih programa i klijentskog operacijskog sustava.
Sadržaj
Word - pisanje i napredna obrada teksta. Rad s digitalnom bilježnicom. Excel - izrada tabličnih proračuna. Internet i program za rad s elektroničkom poštom. PowerPoint - izrada prezentacija.
Osnovna literatura:
Službeno odobrene ECDL knjige (6 knjiga) za nastavu MODULI 1-7; izdavač Algebra
Preporučena dopunska literatura
D. Grundler, Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb, 2000.

Minimalni ishodi učenja

 1. Koristiti osnovne alate i mogućnosti programa za obradu teksta u svrhu oblikovanja i upravljanja dokumentima.
 2. Pretraživati Internet u svrhu pronalaženja informacija i podataka.
 3. Koristiti digitalnu bilježnicu za pohranu i organizaciju podataka
 4. Koristiti program za rad s elektroničkom poštom u svrhu komunikacije i organizacije
 5. Koristiti osnovne alate, funkcije, formule i mogućnosti programa za tablične kalkulacije u svrhu oblikovanja i izračuna podataka te upravljanja radnim knjigama.
 6. Koristiti osnovne alate i mogućnosti programa za izradu prezentacija u svrhu oblikovanja i upravljanja prezentacijom.

Željeni ishodi učenja

 1. Oblikovati složeni dokument koristeći napredne alate i mogućnosti programa za obradu teksta.
 2. Pretraživati Internet koristeći napredne mogućnosti tražilica u svrhu pronalaženja informacija i podataka.
 3. Koristiti digitalnu bilježnicu za pohranu i organizaciju podataka
 4. Prilagoditi program za rad s elektroničkom poštom upotrebom naprednih alata i mogućnosti programa.
 5. Koristiti napredne alate, funkcije i formule programa za tablične kalkulacije u svrhu oblikovanja i izračuna podataka.
 6. Osmisliti i kreirati prezentaciju koristeći alate i mogućnosti programa za izradu prezentacija sljedeći smjernice dobre prakse.