Ponašanje potrošača

Naziv predmeta
Ponašanje potrošača
Oznaka predmeta
11305
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
7
Predavanja
45
Vježbe
30
Samostalni rad
135
Ukupno
210
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Jasmina Kauzlarić
Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s čimbenicima koji ujteču na ponašanje potrošača, što uz praktičnu primjenu predstavlja temelj za kreiranje uspješne marketinške strategije.
Sadržaj
Studenti će kroz kolegij Ponašanje potrošača upoznati različite teorijske koncepte i spoznaje korisne za razumijevanje ponašanje potrošača, čimbenike koji utječu na ponašanje potrošača te analizirati samo ponašanje koje je temelj za kreiranje uspješnih marketinških strategija u inozemnoj i hrvatskoj praksi.
Osnovna literatura:
Kesić, T., "Ponašanje potrošača", 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Opinio, Zagreb, 2006.
Preporučena dopunska literatura
"1. Peter, J. P., Olson, J. C., Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGraw-Hill, 2005.
2. Schiffman, L. G., Kanuk, L. L., Consumer Behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2003."

Minimalni ishodi učenja

  1. Argumentirati zašto je ključno analizirati i poznavati ponašanje potrošača te interpretirati osnovna načela ponašanja potrošača.
  2. Kritički analizirati društvene čimbenike utjecaja na ponašanje potrošača, dvosmjeran odnos kultura-pojedinac te argumentirati utjecaj tehnologije na kulturu i ponašanje potrošača.
  3. Argumentirati kako osobni čimbenici utječu na ponašanje potrošača.
  4. Argumentirati kako psihološki procesi utječu na ponašanje potrošača.
  5. Procijeniti kako proces odlučivanja i donošenje odluke o kupnji proizvoda i usluga varira u svojoj kompleksnosti.

Željeni ishodi učenja

  1. Argumentirati zašto je ključno analizirati i poznavati ponašanje potrošača te interpretirati osnovna načela ponašanja potrošača, objasniti čimbenike ponašanja potrošača na odabranom primjeru.
  2. Kritički analizirati društvene čimbenike utjecaja na ponašanje potrošača, dvosmjeran odnos kultura-pojedinac, argumentirati utjecaj tehnologije na kulturu i ponašanje potrošača i argumentirati značaj potkultura na odabranom primjeru.
  3. Argumentirati kako osobni čimbenici utječu na ponašanje potrošača te kritički analizirati potrošačevu uključenost i primjenu potrošačeve uključenosti u marketingu.
  4. Argumentirati kako psihološki procesi utječu na ponašanje potrošača te kritički analizirati strategiju pozicioniranja proizvoda ili usluge na na odabranom primjeru.
  5. Procijeniti i argumentirati kako proces odlučivanja i donošenje odluke o kupnji proizvoda i usluga varira u svojoj kompleksnosti te na odabranom primjeru argumentirati svaku fazu donošenja odluke o kupnji proizvoda i usluga.