Poduzetništvo

Naziv predmeta
Poduzetništvo
Oznaka predmeta
10339
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Jasmina Kauzlarić
Cilj predmeta
Cilj predmeta Poduzetništvo je upoznavanje s poduzetništvom, njegovim značajem za ekonomsko okruženje i poduzetničkim procesom. Studenti će se upoznati s pokretanjem i planiranjem poduzetničkog pothvata, izradom poslovnog plana te marketinškim, prodajnim, računovodstveno-financijskim i menadžerskim aspektima poduzetništva, koji su važni za realizaciju, komercijalnu ekspolataciju i razvoj pothvata.
Sadržaj
Pokretanje poduzetničkog pothvata, pravni aspekti poslovanja. Investicijska analiza. Marketing i prodaja. Financijski izvještaji i financijsko stanje poduzeća. Elementi i procesi upravljanja poslovanjem. Vanjskotrgovinsko poslovanje.
Osnovna literatura:
Jurković, R. i Trojak, N.: Poduzetništvo, Algebra, Zagreb
Preporučena dopunska literatura
"Horvat, Đ. i Kovačić, M. (2004) Menadžment u malom poduzetništvu, Cera-prom, Zagreb
Cingula, M. (2001) Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat, RRIF, Zagreb"

Minimalni ishodi učenja

  1. Objasniti temeljne aspekte poduzetništva.
  2. Objasniti sadržaj poslovnog plana.
  3. Objasniti pojam marketinga i temeljne parametre o kojima ovise vrste marketinških aktivnosti.
  4. Objasniti najznačajnija pravila za uspjeh u prodaji.
  5. Prepoznati financijske izvještaje i elemente koji utječu na financijsko stanje poduzeća.

Željeni ishodi učenja

  1. Odabrati prikladan način financiranja i adekvatni pravni oblik za poduzetnički pothvat.
  2. Kreirati poslovni plan i analizu za poduzetnički pothvat.
  3. Kreirati marketing plan za potrebe poduzetničkog projekta.
  4. Primijeniti pravila za uspješno pregovaranje u prodaji.
  5. Objasniti financijske izvještaje i elemente koji utječu na financijsko stanje poduzeća.