Poduzetništvo

Naziv predmeta
Poduzetništvo
Oznaka predmeta
10339
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Nataša Trojak
mr. sc. Ratka Jurković, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta Poduzetništvo je upoznavanje s poduzetništvom, njegovim značajem za ekonomsko okruženje i poduzetničkim procesom. Studenti će se upoznati s pokretanjem i planiranjem poduzetničkog pothvata, izradom poslovnog plana te marketinškim, prodajnim, računovodstveno-financijskim i menadžerskim aspektima poduzetništva, koji su važni za realizaciju, komercijalnu ekspolataciju i razvoj pothvata.
Sadržaj
Pokretanje poduzetničkog pothvata, pravni aspekti poslovanja. Investicijska analiza. Marketing i prodaja. Financijski izvještaji i financijsko stanje poduzeća. Elementi i procesi upravljanja poslovanjem. Vanjskotrgovinsko poslovanje.
Osnovna literatura:
Jurković, R. i Trojak, N.: Poduzetništvo, Algebra, Zagreb
Preporučena dopunska literatura
"Horvat, Đ. i Kovačić, M. (2004) Menadžment u malom poduzetništvu, Cera-prom, Zagreb
Cingula, M. (2001) Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat, RRIF, Zagreb"

Minimalni ishodi učenja

 1. Objasniti temeljne financijske i pravne aspekte poduzetništva.
 2. Objasniti sadržaj poslovng plana i investicijske analize.
 3. Objasniti pojam marketinga i temeljne parametre o kojima ovise vrste marketinških aktivnosti.
 4. Objasniti najznačajnija pravila za uspjeh u prodaji.
 5. Prepoznati financijske izvještaje i elemente koji utječu na financijsko stanje poduzeća.
 6. Definirati elemente i procese upravljanja poslovanjem i vanjskotrgovinskim poslovanjem.

Željeni ishodi učenja

 1. Odabrati prikladan način financiranja i adekvatni pravni oblik za poduzetnički pothvat.
 2. Kreirati poslovni plan i investicijsku analizu za poduzetnički pothvat.
 3. Kreirati marketing plan za potrebe poduzetničkog projekta.
 4. Primijeniti pravila za uspješno pregovaranje u prodaji.
 5. Objasniti financijske izvještaje i elemente koji utječu na financijsko stanje poduzeća.
 6. Primijeniti elemente procesa upravljanja poslovanjem i vanjskotrgovinskim poslovanjem u poduzetničkom pothvatu.