Marketing na tražilicama i oglašivačkim mrežama

Naziv predmeta
Marketing na tražilicama i oglašivačkim mrežama
Oznaka predmeta
10317
Semestar
4
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vanja Šebek, dipl. oec.
Nela Fegić
Cilj predmeta
Tražilice i oglašivačke mreže važne su dodirne točke potencijalnih korisnika proizvoda i usluge te njihovih dobavljača. Kroz ovaj kolegij studenti će ovladati tehnikama efikasnog oglašavanja poglavito kroz sustav Google AdWords, ali i kroz alternativne kanale oglašavanja. Također će proći proces optimizacije sadržaja za tražilice (SEO), te će se učiti strategijama i taktikama sukladno marketinškim ciljevima, ali i u kontekstu prisutnosti konkurencije te ostalih prijetnji i prepreka s kojima se svakodnevno susreću stručnjaci za digitalno oglašavanje. Kroz proces koji obuhvaća oglašavanje upoznat će se s alatima za izučavanje navika digitalnih potrošača te važne elemente analize uspješnosti oglasnih kampanja kroz sustav Google Analytics.
Sadržaj
Uvod i povijest internet tražilica. SERP i ponašanje korisnika. Google tražilica. SEO – optimizacija za tražilice. Onsite SEO. Off site SEO. Uvod u SEM i google AdWords alat. Planiranje i struktura AdWords računa. Kampanje na pretraživačkoj mreži. AdWords aukcije i licitacije. Analiza i optimizacija. Eksperimenti i napredne metode optimizacije. Izvještaji, pravila i alati. SEO i SEM strategija.
Osnovna literatura:
1. Marshall P.: Ultimate Guide to Google AdWords
Preporučena dopunska literatura
1. Geddes B.: Advanced Google AdWords

Minimalni ishodi učenja

  1. Definirati budžet, postavke ciljanja korisnika kroz Google AdWords kampanje i ciljeve AdWords kampanja
  2. Razumijeti kako ocjena kvalitete utječe na ishod aukcije.
  3. Definirati metrike i njihovo značenje.
  4. Definirati ciljeve koji se ostvaruju oglašvanjem na Google prikazivačkoj mreži.
  5. Definirati optimalan način automatizacije upravljanja AdWords računom ovisno o mogućnostima i zahtjevima klijenta.

Željeni ishodi učenja

  1. Strukturirati Google AdWords račun za efikasno postizanje ciljeva i maksimizaciju povrata investicije
  2. Primijeniti različite načine optimizacije ocjene kvalitete ovisno o cilju koji želimo postići (smanjenje cijene klika na oglas, poboljšanje pozicije oglasa i sl.)
  3. Primjeniti različite vrste izvještaja, interpretirati metrike i definirati korake za optimizaciju kampanje.
  4. Primijeniti optimalne metode ciljanja na prikazivačkoj mreži kako bi se ostvarili zadani ciljevi oglašavanja.
  5. Odabrati i implementirati optimalan način automatizacije upravljanja AdWords računom.