Marketing kroz sadržaj

Naziv predmeta
Marketing kroz sadržaj
Oznaka predmeta
10315
Semestar
5
Status predmeta
Obvezni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Cilj predmeta
Pričanje priča o brandu koje se isprepliću kroz, ali i objedinjava pojedinačni sadržaj, postaje jedan od najznačajnijih načina utjecaja na korisnike i kupce. Cilj kolegija je objasniti koncept content marketinga (marketing kroz sadržaj) koji uključuje proces kreiranja, prilagođavanja i distribucije sadržaja te osvajanja naklonosti publike i ostvarenja poslovnih ciljeva, ali bez nametanja prodaje. Studenti će pohađajući ovaj kolegij usvojiti praktična znanja o tome kako kreirati efektivan sadržaj namijenjen objavi na webu, kako ga plasirati kroz vlastite i kanale trećih strana, valorizirati rezultate content marketinga i pozicionirati se kao utjecatelj (influencer) u svojoj niši.
Sadržaj
Uvod u content marketing. Pretpostavke za kreiranje content strategije, definiranje ciljanje publike i ishoda content marketinga. Urednički kalendar (editorial calendar) i upravljanje procesom kreiranja sadržaja. Tipovi sadržaja. Izvori sadržaja i revizija postojećeg sadržaja. Distribucija i optimizacija sadržaja za tražilice. Korištenje kanala "trećih strana" za objavu vlastitog sadržaja i uloga influencera u distribuciji sadržaja. Mjerenje rezultata content marketinga. Pisanje prilagođeno za web: Odabir vrste, količine i načina organizacije sadržaja na web stranici s ciljem prenošenja ključnih poruka i postizanja konverzije. Pisanje prilagođeno za web: kako oblikovati tekst napraviti redakturu te provesti usability test. Osnove copywritinga. Copywriting: tehnike. Copywriting: kako zatvoriti prodaju- Storytelling: kako razmišljati kao influencer. Storytelling: potrebne vještine i alati.
Osnovna literatura:
1. Pulizzi, J.: Epic Content Marketing, Mcgraw Hill Education, 2014.
Preporučena dopunska literatura
1. Redish J.: Letting Go Of The Words: Writing Web Content That Works, Mk Publications, 2012.
2. Patel, N., Putnam J.; The Definite Guide To Storytelling, Quicksprout, 2013. (E-Book)
3. Benett T.; Yaeger D.: The Power Of Storytelling, 2013.
4. Shreeve M.: Copywritting For The Rest Of Us, Told You So Publishing, 2014. (E-Book)

Minimalni ishodi učenja

 1. Odabrati primjereni pristup općeg marketinga kojem će se temeljiti nastup marketinga kroz sadržaj
 2. Izabrati najbolju opciju za doseg ciljane publike, kritički prosuditi kvalitetu opcije, rangirati ?persone? i povezati ih s procesom kupnje.
 3. Odabrati tim za kreiranje sadržaja, utvrditi odgovornosti članova tima koji je zadužen za realizaciju sadržaja iz uredničkog kalendara.
 4. Procijeniti specifičnosti distribucije sadržaja putem različitih kanala te valorizirati ishode korištenja kanala 'trećih strana' i influencera.
 5. Oblikovati sadržaj i utvrditi vrstu sadržaja za jednostavniju web stranicu, odabrati ključne poruke i valorizirati konverzije.
 6. Oblikovati tekstove za objavu na webu i napraviti redakturu.
 7. Argumentirati kako storytelling utječe na publiku i utvrditi elemente koji neku priču čine uspješnom. Na temelju toga osmisliti jednostavnu marketinšku priču.

Željeni ishodi učenja

 1. Odabrati primjereni pristup općeg marketinga kojem će se temeljiti nastup marketinga kroz sadržaj primjenjujući pritom i metode valorizacije odabranog pristupa
 2. Izabrati najbolju opciju za doseg ciljane publike, kritički prosuditi kvalitetu opcije, rangirati ?persone? i povezati ih s procesom kupnje. Osmisliti autentičnu vrstu sadržaja za svaku ?personu? u publici, kao i metode vrednovanja uspješnosti tog sadržaja.
 3. Odabrati tim za kreiranje sadržaja, utvrditi odgovornosti članova tima koji je zadužen za realizaciju sadržaja iz uredničkog kalendara. Preporučiti metode vrednovanja uspješnosti svakog pojedinog članova tima. Izmjeriti uspješnost tima kao cjeline.
 4. Procijeniti specifičnosti distribucije sadržaja putem različitih kanala te valorizirati ishode korištenja kanala 'trećih strana' i influencera. Oblikovati sadržaj i rangirati nastupe na svakom pojedinom kanalu prema snazi i svojstvu kanala.
 5. Oblikovati sadržaj i utvrditi vrstu sadržaja za složeniju web stranicu, odabrati ključne poruke i valorizirati konverzije.
 6. Oblikovati tekstove za objavu na webu i napraviti redakturu, Utvrditi parametre testa upotrebljivosti sadržaja (usability test) te valorizirati rezultate testiranja, kreirati stilski vodič.
 7. Argumentirati kako storytelling utječe na publiku i utvrditi elemente koji neku priču čine uspješnom. Na temelju toga osmisliti složenu marketinšku priču.