Kreativnost i kreativno izražavanje

Naziv predmeta
Kreativnost i kreativno izražavanje
Oznaka predmeta
10338
Semestar
5
Status predmeta
Izborni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Nela Fegić
Cilj predmeta
Prvi od dva ciljeva predmeta je razviti kreativnost kod studenata kako bi mogli predložiti i sprovesti kreativna rješenja u marketingu. Kreativnost će razvijati kroz primjere najuspješnijih kreativnih kompozicija iz glazbe, filma, književnosti te oslanjajući se na digitalne platforme. Nadalje, na valovima kreativnosti učit će kako razviti dobru priču po pravilima struke te kako tu priču iskoristiti za marketinške ciljeve. Kroz projektni zadatak napravit će kratku priču.
Sadržaj
Kreativnost, kako biti kreator a ne korisnik kreacije, kreativnost i strast. Kreativnost u digitalno doba, raspoloživost resursa za inspiraciju, društvene mreže i nastanak globalne nacije sa temeljem u zapadnoj civilizaciji. Rušenje barijera i generacija z. Srednjovječni millenialsi. Call of Duty u staračkim domovima. Kreativna edukacija. Digitalni poremećaji. Machine learning i umjetnost. Princip minimalne protuintuitivnosti – tajna dobrih priča. Humor i kreativnost. Kreativnost pod pritiskom – marketing i poslovna kreativnost. The Pygmalion effect, The Golem effect, Self-fullfilling prophecy, Dokolica i kreativnost. Storytelling. Izgradnja odnosa sa čitateljem, zadržavanje pažnje, dinamika sadržaja. Početak priče, incident, story, povezanost autora s pričom, poznavanje i učenje tematike, pripremne radnje za priču. Kraj i zaključak (resolution), glavni događaj, refleksija. Fabula, kronološka sekvencijalnost narativa. Heroj i heroina, psihologija i različitost puteva. Priča branda, priča o brandu, priča u marketingu.
Osnovna literatura:
1. Ed Catmull , Amy Wallace, Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration

2. William Indick, Psychology for Screenwriters
3. Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need
Preporučena dopunska literatura
1. Robert McKee, Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting
2. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces (The Collected Works of Joseph Campbell)
3. Janice Redish, Letting Go of the Words: Writing Web Content that Works (Interactive Technologies)

Minimalni ishodi učenja

  1. Oblikovati kreativno rješenje za proizvod kroz vizualnu, neverbalnu i verbalnu komunikaciju.
  2. Oblikovati kratku priču s jednostavnim likovima po pravilima uređenog narativa
  3. Oblikovati storyboard za proizvod.
  4. Oblikovati moodboard za proizvod

Željeni ishodi učenja

  1. Oblikovati kreativno rješenje za brand kroz vizualnu, neverbalnu i verbalnu komunikaciju.
  2. Oblikovati kratku priču sa složenim likovima, odnosima sa sljedećim elementima: ekspozicija, konflikt, vrhunac, akcija, klimaks i razrješenje po pravilima uređenog narativa
  3. Oblikovati storyboard za brand.
  4. Oblikovati moodboard za brand.