Kineziološka kultura 2

Naziv predmeta
Kineziološka kultura 2
Oznaka predmeta
10055
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
0
Predavanja
0
Vježbe
30
Samostalni rad
0
Ukupno
30
Nastavnici i suradnici
Tin Petračić
Cilj predmeta
Osposobljavanje studenata za samostalno i cjeloživotno tjelesno vježbanje. Zadovoljavanje potrebe za kretanjem, igrom i socijalizacijom. Očuvanje i unapređenje zdravlja te prevencija različitih bolesti. Promicanje zdravog načina života. Stjecanje poželjnih navika i stavova prema tjelesnom vježbanju i sportu.
Sadržaj
Pješačko - planinarske ture, Hodanje i trčanje, Kineziološke aktivnosti s reketom, Kineziološke aktivnosti u i na vodi, Sportsko penjanje, Kineziološke aktivnosti na snijegu i ledu, Fitnes programi
Osnovna literatura:
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

 1. Student uz asistenciju stručne osobe provodi jednostavnije programe vježbanja za razvoj i održavanje motoričkih sposobnosti.
 2. Usvojiti temeljna motorička znanja iz kinezioloških aktivnosti u i na vodi.
 3. Usvojiti temeljna motorička znanja iz kinezioloških aktivnosti na snijegu i ledu.
 4. Usvojiti temeljna motorička znanja iz kinezioloških aktivnosti s reketom.
 5. Student uz pomoć stručne osobe planira prehranu i hidraciju pri samostalnom vježbanju i rekreaciji.
 6. Student uz asistenciju stručne osobe planirati i primjenjivati preferirane kineziološke aktivnosti radi održavanja radne sposobnosti i zdravlja.

Željeni ishodi učenja

 1. Student samostalno provodi jednostavnije programe vježbanja za razvoj i održavanje motoričkih sposobnosti.
 2. Usvojiti temeljna motorička znanja iz kinezioloških aktivnosti u i na vodi.
 3. Usvojiti temeljna motorička znanja iz kinezioloških aktivnosti na snijegu i ledu.
 4. Usvojiti temeljna motorička znanja iz kinezioloških aktivnosti s reketom.
 5. Student samostalno planira prehranu i hidraciju pri samostalnom vježbanju i rekreaciji.
 6. Student samostalno planirati i primjenjivati preferirane kineziološke aktivnosti radi održavanja radne sposobnosti i zdravlja.