Interakcijska analiza u digitalnom marketingu

Naziv predmeta
Interakcijska analiza u digitalnom marketingu
Oznaka predmeta
10313
Semestar
4
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vanja Šebek, dipl. oec.
Nela Fegić
Cilj predmeta
Ovaj kolegij obuhvaća tematiku korištenja skupova podataka u cilju poboljšanja digitalnog marketinškog nastupa. Studenti će naučiti metrike važne za analizu uspješnosti web sjedišta i integriranih marketinških kampanja. U potpunosti će ovladati korištenjem Google Analytics alata te upoznati rad s ostalim alatima za upravljanje i analizu integriranih digitalnih marketinških kampanja. Konačni ishod učenja je samostalnost studenta u odabiru podataka, njihovoj interpretaciji te djelovanju skladu s analizom tih podataka za postizanje zadanih marketinških ciljeva.
Sadržaj
Uvod u digitalnu analitiku. Osnove google analytics alata. Pregled izvještaja. Analiza publike. Izvještaj kupnja. Izvještaj ponašanje. Izvještaj konverzije. E-trgovina i dodijeljivanje izvori prometa i prikupljanje podataka. Click stream analize i eksperimenti. Izvještavanje. Google analytics api i data collections. Pregled alata za digitalnu analizu. Alati za integrirani digitalni marekting i analizu. Integrirana digitalna analiza: izazovi i budućnost.
Osnovna literatura:
1. Kaushik A.: Web Analytics 2.0
Preporučena dopunska literatura
1. Philips J.: Building a Digital Analytics Organization: Create Value by Integrating Analytical Processes, Technology, and People into Business Operations
2. Hemann C.: Digital Marketing Analytics: Making Sense of Consumer Data in a Digital World (Que Biz-Tech)

Minimalni ishodi učenja

  1. Razumjeti kako Google Analytics i analitički alati prikupljaju i obrađuju podatke, koje je značenje raspoloživih metrika i dimenzija.
  2. Interpretirati odgovarajuće metrike kako bi opisali uspješnost različitih kanala akvizicije i ponašanje korisnika i objasniti načine prilagođavanja Google Analytics računa.
  3. Definirati mikro i makro konverzije na internet sjedištu, izraditi ciljeve i interpretirati podatke unutar izvještaja.
  4. Definirati metode prikuljanja kvalitativnih podataka i analizirati prikuljene podatke te prepoznati situacije za primijenu testiranja korisnika.
  5. Integrirati i kristiti alate za integrirano marketinško izvještavanje.

Željeni ishodi učenja

  1. Analizirati i interpretirati podatke u predefiniranim izvještajima, upotrijebiti segmente i dati podacima kontekst.
  2. Definirati i analizirati problem koristeći prilagođene izvještaje, segmente i kampanje te definirati interakcije korisnika za praćenje pomoću Google Analytics Događaja.
  3. Analizirati uspješnost internet sjedišta na osnovu dostupnih podataka o ponašanju korisnika i ostvarivanju mikro i makro konverzija i pronaći potencijalne probleme i predložiti riješenja.
  4. Definirati problem, postaviti plan istraživanja korsinika, prikupiti i analizirati kvalitativne podatke odgovorajućom metodom te izraditi izvještaj o provedenom istraživanju.
  5. Analizirati podatke prikupljene u više različitih alata i izraditi prilagođene izvještaje ovisno o potrebama organizacije.