E- poslovanje - upravljanje odnosom sa klijentima

Naziv predmeta
E- poslovanje - upravljanje odnosom sa klijentima
Oznaka predmeta
11320
Semestar
5
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Mario Fraculj, dipl. oec.
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Bojan Nožinić
Cilj predmeta
Cilj predmeta je objasniti koncepciju na kojoj je temeljen CRM i načine na koje se primjenjuje i koristi. Pri tome je jako važno studentima prenijeti znanja upravljanja poslovnim procesima koje nalazimo u odjelima koji koriste CRM. Poslovne procese treba prikazati sa poslovno-menadžerske razine i sa razine moguće zrelosti tih poslovnih procesa u organizaciji. Temeljni cilj predmeta je analizirati praksu primjene CRM-a, istražiti poslovno-tehnološke temelje poslovnih modela CRM-a, te proučiti njihovu konkurentnost i održivost.
Sadržaj
Nastavni i pedagoški rad na predmetu će se temeljiti na prikazu uspješne i neuspješne domaće i strane prakse iz područja CRM-a, analizi studija slučaja, pregledu inovativnih poslovnih modela i diskusijama njihove održivosti.
Osnovna literatura:
Dave Chaffey; Digital Business and E-Commerce Management, 6th ed. Strategy Implementation and Practice 6th Revised ed. Edition
Preporučena dopunska literatura
Powerobjects CRM book

Minimalni ishodi učenja

  1. Prosuditi gdje CRM donosi dodatnu vrijednost u zadanom poslovnom procesu.
  2. Odabrati uspješnu i sigurno primjenjivu CRM tehnologiju i rješenja za zadani poslovni proces.
  3. Projektno upravljati CRM-om za zadani poslovni proces.
  4. Upravljati životnim ciklusom marketinških kampanja i valorizirati njegovu učinkovitost.
  5. Upravljati lojalnošću na razini jednostavnog projekta.

Željeni ishodi učenja

  1. Prosuditi gdje CRM donosi dodatnu vrijednost u integriranim poslovnim procesima.
  2. Odabrati uspješnu i sigurno primjenjivu CRM tehnologiju i rješenja za integrirane poslovne procese.
  3. Projektno upravljati CRM-om u integriranim poslovnim procesima.
  4. Obraniti definirani marketinški budžet i valorizirati provođenje kampanja u odnosu na budžet i ROMI.
  5. Upravljati lojalnošću na razini složenog integriranog projekta.