Digitalna transformacija

Naziv predmeta
Digitalna transformacija
Oznaka predmeta
10424
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
7
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
150
Ukupno
210
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Marijo Volarević
Damir Bogadi
Ana Mihalić
Cilj predmeta
Digitalna revolucija zahvatila je sve aspekte društva, kako pojedince tako i tvrtke no i države. Umrežavanje ljudi (social networks) i stvari (Internet of Things) pokreće vlade, poslovna i civilna društva, kao i prijatelje i obitelji. Koristimo (mobilne) uređaje te interaktivne i „pametne“ alate koji nam govore kome vjerovati, gdje ići i što kupiti. Mnoge tvrtke na različite načine prolaze vlastitu digitalnu transformaciju i vođene novim, digitalnim korisničkim iskustvom (Customer Experience) kao vanjskim pritiskom mijenjaju operativne modele, mijenjaju/prilagođavaju postojeće te izgrađuju nove digitalne poslovne i tržišne mogućnosti. Tako velik broj promjena nužnim nameće novi način razmišljanja o tome kako primijeniti i uskladiti tehnologiju, informacije, ponašanje i izbor. Takvo promišljenja traži uspostavljanje procesa kontinuirane ko-kreacije proizvođača, partnera i kupca u agilnom stvaranju nove vrijednosti. Cilj ovog kolegija je upoznati studente s karakteristikama, pokretačima i konceptom digitalne transformacije, pomoći im razumjeti trendove te ih naučiti prepoznati prilike i usvojiti procese digitalne transformacije poslovanja nužne za djelovanje i razvoj na današnjem tržištu.
Sadržaj
Uvod u digitalnu transformaciju. Digitalna agenda EU. Ključne poluge digitalne transformacije tvrtki. Digitalna ekonomija i digitalne platforme. Korisničko iskustvo - tehnke kreativnog razmišljanja. Digitalni portfolio. Osnove digitalnih poslovnih modela. Utjecaj umjetne inteligencije. Ključni pokazatelji (kpi) digitalnog poslovanja. Rizici digitalne transformacije poslovanja. Digitalna transformacija države. Monetizacija poslovnih digitalnih modela. Internet stvari (iot). Financiranje poslovnih modela u digitalno doba.
Osnovna literatura:
skripte s predavanja i vježbi
Preporučena dopunska literatura
IBM Institute for Business Value: Digitalna Tranfomacija

Gartner, Inc.: Digital Business KPIs: Defining and Measuring Success

McKinseyInsights -online, industry specific

Minimalni ishodi učenja

  1. Navesti ključne faktore digitalne transformacije društva iz perspektive korisnika te posljedično na proizvođače roba i usluga.
  2. Navesti osnovne postavke digitalne ekonomije i platforme te pretpostavke digitalnih modela.
  3. Obrazložiti razlike digitalne transformacije u preslagivanju Operativnog modela u odnosu na promjenu načina ponude vrijednosti korisniku.
  4. Analizirati izazove monetizacije i poslovnih modela za digitalne produkte.

Željeni ishodi učenja

  1. Obrazložiti utjecaj ključnih faktora digitalne transformacije društva iz perspektive korisnika te posljedično na proizvođače roba i usluga.
  2. Kritički procijeniti utjecaj digitalne ekonomije i platforme te postavke digitalnih modela te obrazložiti nove mogućnosti koje se otvaraju implementacijom iste.
  3. Na primjeru industrije i tvrtke razraditi mogućnosti digitalne transfomacije operativnog modela i ponude vrijednosti.
  4. Izravno vrednovati ključne značajke i primijeniti znanje o primjeni različitih monetizacijskih opcija i digitalnih poslovnih modela.