Alternativni marketinški kanali i buduće tehnologije

Naziv predmeta
Alternativni marketinški kanali i buduće tehnologije
Oznaka predmeta
10411
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s najnovijim spoznajama marketinga koje dotiču druge discipline, naročito psihologije i neuroznanosti te te spoznaje i znanja znati primjenjivati u marketingu. Nadalje, cilj je upoznati studente sa specifičnostima nadolazećih generacija te intenzitetom, obujmom i sadržajem društvenih, ekonomskih i političkih promjena. Isto tako studenti će ta saznanja učiti primjenjivati na uhodanim i prihvaćenim obrascima marketinga kroz alternativne pristupe(kanale) imajući u vidu sadržaj i oblik puta kupca od potrebe do ispunjenja želje kroz zadani proizvod i brand.
Sadržaj
Uvod u neuromarketing i primjene. Psihologija odlučivanja. Psihologija utjecanja. Neurokemijsko funkcioniranje čovjeka. Prediktivni modeli. Generacija Z, iGen i nova saznanja o funkcioniranju. Generacija Millenials i njihovo uključivanje u komercijalni svijet. Ekonomske društvene i političke promjene u Svijetu. GLobalizacija. Alternative zapadnoj civilizaciji. Rusija, BLiski istok, Kina. Put korisnika/kupca, primjena znanja i alternativni pristupi. Strateški alternativni pristupi proizvodu i brandu. Izrada alternativnog marketinškog pristupa na razini kampanje za brand.
Osnovna literatura:
1. Simon Sinek: Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Penguin Books, 2011.

Preporučena dopunska literatura
1. Ryan Holiday: Growth Hacker Marketing: A Primer on the Future of PR, Marketing, and Advertising, Profile Books LTD, 2014.
2. Michio Kaku: Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100, Doubleday, 2011.

Minimalni ishodi učenja

  1. Primijeniti znanja neuromarketinga i saznanja o novim generacijama te prepoznati tržišne prilike u skladu s civilizacijskim promjenama.
  2. Oblikovati marketinški lijevak u skladu s istraženim, aktualnim stanjem na odabranom tržištu na razini proizvoda
  3. Oblikovati kampanju za proizvod uzevši u obzir alternativne marketinške pristupe u kombinaciji s tradicionalnim marketingom te aplikativnim budućim tehnologijama.
  4. Prepoznati alternativne marketinške pristupe konkurencije te preporučiti adekvatni odgovor na razini proizvoda, operativnoj i taktičkoj razini marketinga

Željeni ishodi učenja

  1. Primijeniti znanja neuromarketinga i saznanja o novim generacijama te prepoznati tržišne prilike u skladu s civilizacijskim promjenama. Identificirati i vrednovati put kupca u aktualnim uvjetima uz oblikovanje komunikacijske strategija.
  2. Oblikovati marketinški lijevak u skladu s istraženim, aktualnim stanjem na odabranom tržištu na razini branda
  3. Oblikovati kampanju za brand uzevši u obzir alternativne marketinške pristupe u kombinaciji s tradicionalnim marketingom te aplikativnim “budućim” tehnologijama.
  4. Prepoznati alternativne marketinške pristupe konkurencije te preporučiti adekvatni odgovor na razini branda, strateškoj razini marketinga