Diplomski studij

Specijalistički diplomski stručni studij digitalnog marketinga na Visokom učilištu Algebra jasan je odgovor na potrebe poslodavaca (u Hrvatskoj i šire, u Europskoj uniji) u području digitalnog marketinga i marketinga općenito. Tijekom razvoja studijskog programa osnovno polazište za svaki kolegij bilo je primjenjivost znanja i vještina u praksi odmah po završetku studiranja kako bi samo uvođenje u posao i upoznavanje s radnim mjestom bilo što kraće.


O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski program obuhvaća 21 kolegij i diplomski rad u suradnji s mentorom i poslodavcima koji omogućuju praksu našim studentima.

Nastava se izvodi u trajanju od 4 semestara ili 2 godine, a studij se boduje s 120 ECTS bodova. Po završetku studiranja studenti stječu naziv Stručni/a specijalist/specijalistica digitalnog marketinga koji odgovara stupnju Professional master, sukladno čl. 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Kratica stručnog naziva je  struč. spec. dig. mark. (Engl.; Proffesional Master of Digital Marketing).


RADNA MJESTA ZA KOJA OSPOSOBLJAVA STUDIJ

1. Specijalist za digitalni marketing

 • Specijalist za strateški digitalni marketing
 • Specijalist za digitalno upravljanje brandom
 • Voditelj digitalne agencije
 • Marketinški strateg na društvenim mrežama
 • Specijalist za upravljanje digitalnim marketinškim procesima
 • Specijalist za interakcijsku i poslovnu analizu
 • Specijalist za upravljanje digitalnim kampanjama
 • Specijalist za analizu društvenih mreža

2. Specijalist za digitalni marketing (data science)

 • Specijalist za integraciju digitalnih podataka
 • Specijalist za vizualizaciju podataka
 • Specijalist za analizu podataka (data analyst)
 • Specijalist za podatkovnu-poslovnu primjenu (data businessperson)
 • Specijalist za big data analizu

POSLOVI I POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE ZA KOJE ĆE BITI SPREMNI DIPLOMANTI

 • provođenje analize mreža, posebno društvenih mreža s pripadajućom mrežnom metrikom
 • provođenje interakcijske i poslovne analize u digitalnom marketingu
 • osmišljavanje i provođenje strateške razine digitalnog marketinga
 • planiranje i upravljanje digitalnim kampanjama
 • poznavanje problematike integracije digitalnih podataka, kao i planiranje same integracije
 • provođenje vizualizacije podataka u digitalnom marketingu
 • provođenje analize podataka u digitalnom marketingu (povezivanje signala, događaja, opažanja, percepcije i podataka u vidljive obrasce i trendove, njihovo analiziranje i interpretacija)
 • upravljanje procesima u digitalnom marketingu temeljem podatkovno-poslovne primjene (kako uvidi u podatke mogu utjecati na tvrtku?)
 • optimalno korištenje marketinškog potencijala velikih skupova podataka (big data)
 • donošenje odluka temeljem poznavanja ljudskog iracionalnog ponašanja te s tim u svezi ograničenosti u nekim segmentima odlučivanja i svjesnost o primjeni u procesu odlučivanja i izbora u različitim ekonomskim i marketinškim kontekstima
 • praktična primjena kreativnih analitičkih tehnika s ciljem podizanja razine kreativnosti i inovativnosti u digitalnom marketingu
 • praktična primjena strukturiranih i poslovnih analitičkih tehnika te metoda teorije igara u digitalnom marketingu
 • praktična primjena kvantitativne analize i modeliranja u marketinškim istraživanjima
 • provođenje vizualizacije i eksplorativne analize podataka u digitalnom marketingu
 • prepoznavanje i preporuke iinternetskih potencijala za provedbu marketinških aktivnosti
 • odabir tehnika poslovne inteligencije u domeni planiranja proizvoda, segmentacije tržišta, sprečavanja prekida ugovornih odnosa, proračuna sadašnje i buduće vrijednosti kupca, razvoja sustava preporuka, razvoja sustava ranog upozorenja, razvoja CRM sustava, upravljanja portfeljem i dr.
 • upravljanjem reputacijom i korištenje raspoloživih online alata pri planiranju i provedbi istraživanja tržišta
 • suverena primjena informatičkih tehnologija u službi digitalnog marketinga
 • primjena kreativnih komunikacijskih koncepata kroz vizualne verbalne i neverbalne kanale
 • planiranje i upravljanje marketinškim kampanjama putem društvenih mreža
 • povećanje učinkovitosti digitalnog projekta kroz istraživanje, pronalaženje i korištenje podataka dobivenih interakcijskom analizom
 • poznavanje sigurnosnih, pravnih i etičkih aspekata digitalnih marketinških projekata
 • upravljanje i organizacija tima ljudi odgovornih za digitalni marketinški projekt
 • poznavanje globalnih trendova u digitalnom marketingu
 • poznavanje EU i globalnih uvjeta za elektroničko poslovanje i marketing
 • uvođenje inovativnih marketinških rješenja upotrebom najnovijih tehnologija
 • pomicanje granica novih i postojećih rješenja u digitalnom marketingu primjenom istraživanja i eksperimentom